FLARIS LAR 1 w Montrealu

wrz 26, 2013

Model FLARIS LAR 1 na stałe będzie eksponowany w siedzibie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – najważniejszej organizacji lotniczej na świecie.

Powołana w 1944 roku na mocy konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Aviation Organization, ICAO) jest odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo ruchu lotniczego i ekonomię transportu lotniczego.

38. Sesji Zgromadzenia ICAO w Montrealu towarzyszyły imprezy i prezentacje organizowane przez międzynarodowe delegacje. W skład polskiej reprezentacji weszli m.in. Sylwia i Rafał Ładzińscy – pomysłodawcy i producenci nowatorskiego w skali światowej dyspozycyjnego odrzutowca FLARIS LAR 1, którzy pokazali jego model.

To kolejna, po francuskim debiucie podczas Paris Air Show, prezentacja naszego odrzutowca na forum międzynarodowym. Zaproszenie do Montrealu to wyjątkowe wyróżnienie. FLARIS znowu wzbudził dużo pozytywnych reakcji. Co istotne, wśród osób, które reprezentują branżę lotniczą  – mówi Rafał Ładziński, współkonstruktor FLARIS LAR 1.

© 2018 Flaris. Wszelkie prawa zastrzeżone.