Prestiżowa nagroda dla producentów Flarisa

lut 3, 2020

Twórcy i zarazem producenci najmniejszego na świecie odrzutowego samolotu pasażerskiego Flaris Lar 1 otrzymali Nagrodę Europejskiego Klubu Biznesu PolskaEntrepreneur Magnus (Wybitny Przedsiębiorca).  Metal-Master zostało uhonorowane „za 20 lat sukcesu w konstruowaniu produkcji i eksporcie na cały świat innowacyjnych maszyn i urządzeń oraz stworzenie przełomowego w technice transportu odrzutowego samolotu Flaris.

Decyzję o przyznaniu nagrody podjęła Kapituła Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska, której przewodniczy prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

Wygraną i statuetkę odebrał Rafał Ładziński, Dyrektor Programowy Flaris wraz z synem Piotrem (oboje na zdjęciu) podczas Uroczystej Gali wręczenia Nagrody 1 lutego na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

 

Nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska przyznawane są osobom i firmom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju w Polsce przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, kultury i sportu oraz, które osiągnęły sukces na skalę europejską i światową. Celem przedsięwzięcia jest budowa prestiżu i wysokiej pozycji środowiska biznesowego w Polsce oraz promocja  inicjatyw biznesowych,  przedsiębiorców, firm, instytucji, organizacji i działalności społecznej.

© 2018 Flaris. Wszelkie prawa zastrzeżone.